Faydalı Bilgiler

Emekli Maaşına Haciz Konulabilir Mi? Haciz Nasıl Kaldırılır?

Emekli ücretine haciz gelmesi, kanunlara göre şahsın onayı olmadan gerçekleşemez. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasasının 93. maddesi gereğince bu vaziyet; “sigortalılar ve hak sahiplerinin kazanç, aylık ve tahsisatları, sağlık hizmeti genel sağlık sigortası kararlarının uygulanması neticeyi müessese nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez” biçiminde tanımlanmıştır. Bu maddeye göre belirtilenleri kısaca emekli ücretinin haczedilmesi, kanunlara göre emekli olan şahsın onayı alınmadan muhtemel değildir.

Hangi Gidişatlarda Haciz Hakikatleşmektedir?
Kanunlara göre emeklinin onayı olmadan emekli ücretine haciz getirilemez. Ancak emekli ücretine haciz gelmesi ile sonuçlanan olaylarda bulunmaktadır. Buna göre yeniden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası‘nın 88. maddesine göre Sosyal Güvenlik Kurumu’nun emekliden prim, Sosyal Güvenlik Destek Primi gibi alacakları varsa haciz edilebilmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu, alacaklarını tertip ederek Sosyal Güvenlik Kurumu’na borcu olan ve emekli aylığı bağlanmış olanların, ücretlerinin dörtte birini haczedebilmektedir.

Böyle bir gidişatla karşı karşıya kalındığında haczedilecek ücret ölçüsü emekli ücretinin yüzde 25’ini geçememektedir. Aynı zamanda nafaka borçları dışındaki bir sebepten dolayı emekli ücreti haczedilememektedir.

Vergi Borcundan Dolayı Emekli Ücretine Haciz Gelebilir Mi?
Vergi borcundan dolayı emekli ücretine haciz gelmemektedir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasasının 93. maddesi kararına göre, emekli aylıkları SGK alacakları ve nafaka borçları dışında haczedilmemektedir. Bu karar dolayısıyla, vergi borcundan dolayı emekli aylığı haczedilmemektedir.

Emekli Ücreti Ne Kadar 2021?
Emekli ücreti enflasyona göre farklılık göstermektedir. Bu çoğalış veya düşüşlere göre, en düşük emekli aylığı 2000 evveli Sosyal Sigortalar Kurumu emeklilerinde 2 bin 233 TL’den 2 bin 420 TL’ye, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 627 TL’den bin 763 TL’ye, en düşük tarım BAĞ-KUR aylığı da bin 534 TL’den bin 662 TL’ye yükselecektir.

Emekli ücretleri 2021 aktüel ücret tablosu: En düşük SGK ve Bağ-Kur emekli ücretleri
Sosyal Sigortalar Kurumu’ndan 2000 sonrasında emekli olanların aylıkları normal şartlar altında 1.447 TL olacaktı. Ancak, geçen sene Nisan ayında en düşük emekli aylığı bin 500 TL’ye yükseltilmiştir. 2000 sonrası Sosyal Sigortalar Kurumu emeklilerinin normal emekli aylıkları 1500 TL’yi aşıncaya kadar yeni zam almayacaklar.

Emekli Ücretleri Ne Kadar Olacak?
Emekli ücretleri, her yıl ilk 6 aylık yarıyıl içerisinde zam oranının emin olduğu yarıyıllara girmektedir. Temmuz ayı itibariyle duyurulan emekli ücreti zamları yılın ilk 6 ayına bağlı enflasyona göre tanımlanmaktadır.

Bu kapsamda milyonlarca emekli temmuz ayında ücretlerine ne kadar zam yapılacağını merak edip incelerken; Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur emeklilik ücretlerine dair varsayımı olan sayılar ise temmuz ayına doğru gidilirken yavaş yavaş netleşmeye başlamaktadır. Buna göre 2021’in ilk 4 ayında ortaya çıkmış olan enflasyon oranı % 5,45 biçiminde açıklanmıştır.

Beklenen zam ölçüyü anketi ise bu ihtimaller göz önünde bulundurularak % 7,66 olarak belirtilmiştir. Şimdiye dek 2021 senesinin ilk 4 ayına göre yapılan enflasyon temenniler ışığında uzmanlardan en düşük emekli ücreti temennisi 2155 TL olarak belirtilmiştir.

2021’in ilk 4 ayında ortaya çıkan enflasyon oranı net bir biçimde % 5,45 olarak açıklanmış ve Merkez Bankası tarafından ekonomistlerle yapılmış olan anketler neticesinde Mayıs enflasyon temennisi % 1,27 ve Haziran temennisi ise % 0,82 olarak açıklanmıştır.

Yılın ilk 4 ayı ile birlikte beklenen Mayıs ve Haziran enflasyon oran varsayımları baz alındığında ortaya çıkan enflasyon % 7,66 gibi bir orana tekabül ederken, bu bilgi ile birlikte en düşük esnaf emeklisi ücretinin ise 2155 TL olacağı hipotez edilmektedir.

Yılın ilk 6 aylık periyodunda ortaya çıkan enflasyon oranlarının tanımlanmasıyla birlikte 5 Temmuz tarihinde emeklilere gelecek olan ücret zammı da netlik kazanmış olacaktır.

Ücret Haczi Nedir?
Ücret haczi ya da ücret kesintisi olarak öğrenilen olgunun tanımını yapmak gerekirse: açılmış bir icra dosyasında borçlu sıfatıyla bulunan kimsenin ücretinden İcra Dairesi kanalıyla yapılan kesintiye ücret haczi denmektedir. Borçlunun ücreti ile orantılı biçimde yapılan kesintiden Tahsil Harcı ismi verilen kesinti yapıldıktan sonra kalan meblağ alacaklıya verilmektedir.

Mevzubahisi kesintinin yapılabilmesi için borçlunun Sigorta Girişi yapılmış bir biçimde çalışıyor olması gerekmektedir. Alacaklının arzıyla reelleştirilen ücretin dörtte birine haciz işlenmesi gidişatı İcra ve İflas Yasayı’nda alacaklı lehine yapılmış tertip etmeler içerisindedir.

Belge harekâtlarının kapsamlı olması sebebiyle ücret haczi için bir Samsun İcra Avukatıyla beraber hareket edilmesi alacaklı lehine olmaktadır. Haczedilecek ücret ve fiyatlar, borçlunun kendi isteği ile çalışması karşılığında almaya hak kazandığı ücret ve fiyatlardır.

Yoksa borçlunun emeği, başka bir deyişle işgücü haczedilemez. İşsiz olan borçlu güçle çalıştırılarak, alacağı fiyatın 83. maddeye göre haczi de muhtemel değildir.

Ücretten İcra Kesintisi Nasıl Hesaplanır?
Ücretten icra kesintisi, emin bir oranda yapılabilmektedir. Borçlunun ücretinden 1/4 kesinti yapılabilmektedir. Başka Bir Deyişle aleyhinde icra takibi başlatılan kimse mevzubahisi icra takibine itiraz etmemiş ve aleyhindeki takip netleşmiş ve alacaklı ya da alacaklı vekilince ücretten 1/4 haciz arz edilmiş ise almış olduğu aylık fiyatın dörtte biri kesilmektedir.

Borçlunun Ücretinde Birden Fazla Ücret Haczi
Borçlunun ücretinden kimi gidişatlarda birden çok ücret haczi konabilmektedir. Açılan icra dosyalarında tahsilatı kolaylaştırması sebebiyle, alacaklı ya da alacaklı vekillerince sıklıkla seçim edilen ücret haczinde bazı gidişatlarda borçlunun ücretinde birden fazla ücret haczi mevzubahisi olmaktadır.

Böyle bir gidişatta, İcra ve İflas Yasayı’nda kesinti için ilk müracaat eten alacaklının lehine bir tertip etme yapılmaktadır. Borçlunun ücretinde birden fazla kesinti olması halinde yeniden aylık 1/4 oranında kesinti yapılmaktadır. Bu sayede borçlunun da temel lüzumlarını giderebilmesi sağlanmaya çalışılmaktadır.

Alacaklılar için ise ücret kesintisi için arzda bulunan ilk alacaklı ilk sıraya girmektedir. Ardından öbür alacaklılar da arz tarihine göre sıralanmaktadır. İlk dosya borcunun bitmesi ile bu kere ikinci sıradaki alacaklının dosyasına ödeme yapılmaktadır. Aynı vaziyet devam eden gizemeler için de geçerli olmaktadır.

Ücret Haczi Nasıl Kaldırılır?
Ücret haczinin kaldırılması, alacaklının borcunun ödenmesi ve avukatlık tahsil fiyatının karşılanması vaziyetinde hakikatleşmektedir. Bir dosya için borçlunun ücretinden kesinti yapılmaya başlandığında mevzubahisi dosya borcunun reel alacağı, faizi, icra harç ve giderler ile varsa avukatlık vekalet fiyatının tamamının tahsil edilmesi ile kesinti yapılması ile sona ermektedir.

Ancak bazı gidişatlarda, İcra Dairesi tarafından yanlışlıkla, yanlışlıkla kesinti yapılmaya devam edilmektedir. Böyle bir gidişatla karşılaşılması halinde takip edilmesi gerekilen safhalar bulunmaktadır.

Borcunu ferileriyle beraber tamamen ödeyen borçlunun ücretinden kesinti yapılmaya hala devam ediliyorsa İcra Dairesine bir arzuhal vererek gidişatı açıklama etmesi gerekmektedir. Arz memurlar tarafından harekâta alınacak ve uygulanacaktır.

Memur Ücretine Haciz Koyulması
Memurların ücretlerinde de ücret haczi mevzubahisidir. Borçlunun devlet memuru olduğu icra dosyalarında da ücret haczi yapılabilmektedir. Kesinti için izlenecek yol SGK’lı çalışanlar ile aynı biçimde ilerlemektedir. Ücretinden kesinti yapılan memur hakkında soruşturma açılması muhakkak bazı işler dışında mevzubahisi değildir.

Memur ücretinden kesintiye itiraz edilmesi muhtemel değildir. Ancak alacaklı ya alacaklı vekili ile yapılacak görüşmeler sonucunda haczin kaldırılması olasıdır. Uyuşma vaziyetinde bir sonraki ay ücretten kesinti yapılıp yapılmayacağı hem alakalı İcra Dairesinden hem de bağlı çalışılan müessesenin muhasebe kaydından takip edilerek bilinmektedir.

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Haberler

To Top