Haberler

Yeniden Yapılandırma Devreye Girdi. Vatandaş Rahatlayacak!

Ülkemizde yaşayan milyonlarca borçlu vatandaşı rahatlatacak yapılandırma yürürlüğe girdi. Vatandaşların kamuya olan borçları 6,9,12 veya 18 taksitte ödenecek şekilde yeniden düzenleniyor.

Kanuna göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Özel İdareleri, Belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına 30 Nisan 2021’e kadar olan bazı borçlar yapılandırılacak.

Kamuya borcu olan vatandaşların ve işyeri sahiplerinin beklediği borçların yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi dün TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Yasaya göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na 30 Nisan 2021’e kadar olan bazı borçlar yapılandırılacak.

Su Bedelleri de Kapsam Dahilinde

Belediyelerin su, atık su ve katı atık ile sunduğu bazı hizmetlerden kaynaklanan ücret alacakları, aldığı bazı paylar; büyükşehir belediyelerinin katı atık ücretleri ile su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları da yapılandırma kapsamında olacak.

MTV’de Büyük Kolaylık

Kanunla, her bir taşıt için Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), taşıta ilişkin idari para cezaları ile geçiş ücretinin en az yüzde 10’unun ödenmesi şartıyla taksit ödeme süresince fenni muayene izni verilecek. Matrah ve vergi artırımı üzerine hesaplanan vergiler, ikişer aylık dönemler halinde azami 6 eşit taksitte ödenecek.

Covid-19 ve Tütün Cezaları Kapsam Dışında Kaldı

Borç yapılandırmadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, ödemelerini altı, dokuz, 12 ve 18 aylık taksitler halinde ödeyebilecek.

Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğine sahip ödenmesi gereken tutarlar 120 eşit taksitte ödenebilecek.
Bir önceki çıkan yapılandırmadan yararlanan ancak borcunu ödeyemeyenler de yine bu yapılandırmaya başvurabilecek.

Ancak Covid-19’la mücadele kapsamında verilen idari para cezaları ile tütün ve tütün mamulleri kullanımından kaynaklanan idari para cezaları kapsam dışında olacak.

Yapılandırılacak tutarların, teklifte öngörülen süre ve şekilde ödenmemesi halinde vade tarihinde değişiklik yapılmayacak.

Borç yapılandırmaya 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuruda bulunulabilecek.

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Haberler

To Top