Faydalı Bilgiler

Engelli Memur İşe Alım Koşulları

1 Haziran 2021 itibari ile Engelli Memur İşe Alım Koşulları nelerdir?

%40 ve daha üzerinde engeli bulunan vatandaşlar 2021 yılında engelli memur işe alım koşulları kapsamında devlet memurluğu için başvuru yapabilmektedir.

Engelli memur işe alım koşullarını karşılayan vatandaşların E-KPSS (Engelli kamu personeli Seçme Sınavı)’ye girerek ya da kuraya kayıt yaptırarak bunların sonuçlarına göre devlet memurluğu için tercih yapıp atanabilme hakkına sahiptirler.

Engelli olan vatandaşların E-KPSS ‘ye(Engelli kamu personeli Seçme Sınavı) ya da kuraya katılma hakları eğitim seviyelerine göre yapılmaktadır. Eğitim seviyesi ve engellilik oranı gibi bilgiler doğrulanarak başvuru yapıldıktan sonra başvuru sonuçlarına göre vatandaşlardan tercih yapmaları istenmektedir. Bunun neticesinde de vatandaşların atamaları gerçekleştirilmektedir.

Engelli Memur İşe Alım Koşulları Hangi Kanun Kapsamında Güvence Altındadır?

Engelli memur işe giriş şartlarının belirtildiği kanun 657 sayılı devlet memurları kanunudur bu kanunun 53. maddesinde engellilerin devlet memurlarına alınma şartları ve yapılacak sınav ile kura usulü Yönetmelik kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının personel sayılarının %3 ünün engelli olması kararı alınmıştır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında devlet memuru olarak işe girmek isteyen vatandaşların engel durumlarını ispat eden bir engelli raporu almaları gerekmektedir.

2021 Yılında Engelli Memur İşe Alım Şartları Kapsamında Kaç Engelli Vatandaşımız Kadroya Dahil Edilecek?

2021 yılı için engelli memur açık kadro sayısı 1093 tür. Yeni ekonomi programı paylaşılmadan evvel 6000 engelli vatandaşın memurluğa alımının yapılacağına yönelik bir açıklama gelmiştir; fakat 2021 yılında yapılan açıklama doğrultusunda 1093 engelli vatandaşımızın devlet memurluğu için işe alımının yapılacağı ifade edilmiştir.

Engelli Memur İşe Alım Koşulları Kapsamında Başvuruya Konu Olabilecek Engeller Nelerdir?

Bu durumda vatandaşlar üç grupta değerlendirilmektedir:

 • Genel engellilik durumu
 • Zihinsel engellilik durumu
 • Görme sistemi engellilik durumu

Bu engel gruplarının detayları şu şekildedir:

 • Görme sisteminde, göz hastalıklarında ve görme bozukluğu gibi rahatsızlıklar da görme engellinin %25 ve üzerinde olması halinde aday görme engelli grubunda sınava girmektedir.
 • Sağlık kurulu heyet raporunda zihinsel engelli olarak tanımlanan vatandaşlar zihinsel engelli olarak değerlendirilmektedir.
 • Şizofreni ,sanrısal bozukluk gibi teşhis konulmuş olan vatandaşların engelli grupları ise genel engelli grubu olarak tanımlanmaktadır.
 • Bedensel -süreğen , dil ve konuşma bozukluğu ,ruhsal ve duygusal yaygın gelişimsel bozukluk ,özel öğrenme güçlüğü ,CP hastası bilgileri engelli sağlık kurulu raporunda yer alıyor ise aday genel engelli grubuna kabul edilerek sınava dahil edilmektedir.

Engelli Memur İçin İşe Alım Başvuru Yöntemleri Nelerdir ?

Engelli kadrosundan yararlanarak devlet memuru olmak isteyen vatandaşlar başvurularını iki şekilde yapabilmektedir:

 1. E KPSS’ye (Engelli kamu personeli Seçme Sınavı) girilerek sınav neticesine göre tercih yapılarak bu tercihler doğrultusunda boş kadrolara atanma.
 2. Kura yöntemi ile boş kadrolara yerleştirmelerin yapılması.

Engelli Devlet Memuru İşe Alım Başvuru Ücreti Var Mıdır?

Engelli devlet memuru kadrosundan yararlanmak isteyen vatandaşlar her iki başvuru yönteminden İstediklerini tercih edebilirler ve bu başvuru yöntemleri ücrete tabiidir. E- KPSS(Engelli kamu personeli Seçme Sınavı) ve kura için açıklanan başvuru tarihleri içerisinde bu ücretlerin yatırılması gerekmektedir. Bu ücretlerin tutarı başvuru zamanından önce ilan edilmektedir.

Son başvuru ücretleri ise şu şekildedir:

 • E-KPSS (Engelli kamu personeli Seçme Sınavı) için belirlenmiş olan son sınav ücreti 120 liradır bu ücretin 35 lirasını adayın kendisinin yatırması gerekmektedir geri kalan 85 lirasını ise Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aday adına ÖSYM’nin hesabına yatırmaktadır. Yani engelli devlet memuru adayları E-KPSS (Engelli kamu personeli Seçme Sınavı) başvuru ücretinin tamamını kendileri ödememektedir.
 • Kura yöntemi ile devlet memurluğu tercihi yapmak isteyen engelli vatandaşların kuraya katılım ücreti 20 liradır ve bu ücretin tamamını memur adayının kendisinin yatırması gerekmektedir.

Engelli Devlet Memuru Kadrosunda Kura İle Kimler İşe Girebilir?

Kura yöntemi ile engelli devlet memuru olmak isteyen vatandaşların ilkokul veya ortaokul mezunu olmaları yahut ilköğretim düzeyinde bir eğitim kurumundan mezun olmaları gerekmektedir. Noter huzurunda yapılan kura çekimi sonrasında engelli vatandaşların boş kadrolara atamaları gerçekleştirilmektedir.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı Nedir?(E-KPSS)

E-KPSS Engelli vatandaşların devlet memuru olabilmeleri için girmeleri gereken sınavın ismidir. Bu sınav ; Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ,Devlet Personel Bakanlığı Ve Ölçme Seçme Ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı arasında yapılmış olan protokol neticesi ile sınavı ÖSYM tarafından hazırlanmaktadır.

EKPSS Ye Başvuru Yapmak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

 • Bu sınava başvuru yapmak isteyen vatandaşların 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir; ancak bu vatandaşlar sanat ya da meslek okulu mezunu ise 15 yaşını doldurduğunda sınava başvuru hakkını elde etmiş olur.
 • 65 yaşını doldurmuş olan engelli vatandaşlar bu sınava başvuru yapamaz
 • Lise ön lisans ve lisans mezunu olan engelli vatandaşların devlet memuru olabilmeleri için bu sınava girme hakları bulunmaktadır.
 • Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarının geçerliliği dört yıldır ve bu sınav iki yılda bir yapılmaktadır.
 • 2021 yılı içerisinde yapılacak olan atamalarda adayların öncesinde 2018 E-KPSS , 2020 E-KPSS ; 2018 kura 2020 kura ile yerleştirme başvurusu yapmış olmaları ve yerleştirilememiş olmaları koşulu aranmaktadır.
 • Daha öncesinde kura kaydını yaptırmış olan engelli adayların dört yıl içerisinde yeniden E- KPSS ile engelli memur alımlarına başvurabilme hakları bulunmaktadır.
 • E -KPSS ‘ ye girdikten sonra alınan puan ile bir devlet memuru olarak kadroya atanan engelli vatandaşın yeniden E-KPSS’ye girme ya da kuraya katılma hakkı bulunmamaktadır.
 • Başvuru yapan adayın evrakta sahtecilik yaptığı tespit edilir ise sınavdan elde edilen hakların tümü bireyin elinden alınmaktadır.
 • Başvurusu onaylanmamış olan vatandaşların sınav ya da kura sonuçları yüksek puan olsa bile atamaları yapılmaz.
 • Engelli vatandaşların aynı dönem içerisinde hem KPSS ye girip hem de kuraya katılmaları mümkün değildir. E-KPSS için kaydını tamamlayan vatandaşlar sınava giremeyecek durumda olsalar dahi kuraya katılım haklarını kaybetmiş olurlar.

E- KPSS nasıl yapılmaktadır?

 • Bu sınav ülkemizin 81 ilinde aynı anda tek oturum olarak yapılmaktadır.
 • Sınav başlangıç saati 10.15 olarak belirlenmiştir.
 • Adaylara Sorulan sorular engel gruplarına ve öğretim düzeylerine göre yöneltilmektedir.
 • E KPSS sınavı genel yetenek ve genel kültür testlerinden oluşmaktadır ve sınavda toplam 60 adet soru bulunmaktadır bu sorular için adaylara 60 dakika süre verilmektedir

E KPSS Başvuru Merkezi Nerededir?

E-KPSS başvuru merkezi, ÖSYM’nin web sitesidir.

 • https://www.ailecalisma.gov.tr/ adresi üzerinden tercih kılavuzuna erişilerek yerleştirme işlemleri için tercihler hazırlanmalıdır.
 • Ayrıca ÖSYM’nin web sitesinde de adayların yanlış tercih yapmamaları için onlar adına yönlendirici niteliğe sahip bir kılavuz yayımlanmaktadır.
 • İki senede giriş yapılabilecek olan sınav için her sınav başvuru döneminde güncel bir tercih kılavuzu hazırlanmakta ve yayımlanmaktadır.
 • Sınav puanına göre yapılacak olan tercihlerin başvuruları ise, https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden yapılmaktadır.

Engelli Memur İşe Alım Başvuruları İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

ÖSYM sisteminde bilgileri olmayan vatandaşların engelli işe giriş başvuru evrakları aşağıda sıralanan şekildedir:

 • Engelli sağlık kurulu raporu veya Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu alınmış olmalıdır.
 • İlköğretime başlama yaşı öncesinde işitme engelli bireyler için alınmış olan resmi bir belge talep edilmektedir.
 • Zihinsel engelli adayların eğer varsa 2006 senesinden sonra mezun oldukları okullara ait diplomaları talep edilmektedir.
 • Aday başvuru formununun doğru bilgiler ile doldurulmuş olması şarttır.
 • Adayın mevcut öğrenim durumunu gösteren belge istenmektedir.
 • Üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan bir kimlik belgesi sunulmalıdır. Nüfus cüzdanı ve süresi geçmemiş pasaport da kabul edilmektedir.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu Nasıl Alınmaktadır?

Engelli bireylerin engelli devlet memuru işe alım koşulları arasında engelli raporu almış olmaları beklenmektedir. Sağlık Bakanlığına bağlı olan ve engelli raporu verme yetkisi bulunan hastanelerden bu rapor alınmış olmalıdır.

Engelli vatandaşların bu raporu alabilmesi için tam teşekküllü hastanelere giderek gerekli fiziksel ve zihinsel muayeneleri olmaları gerekmektedir. Bu muayeneler yapıldıktan sonra engelli vatandaşın engel oranları detaylı olarak hesaplanır ve bu hesaplamalar neticesinde engelli raporu çıkartılır.

Vatandaşın engelli raporunu alabilmesi için en az %40 oranında engelli olması gerekmektedir.

Devlet memuru olarak çalışmak isteyen engelli vatandaşların çalışabilir durumda olduklarının da bu raporda yer alması istenmektedir.

Engelli sağlık kurulu raporu almak isteyen vatandaşlardan hastaneye gidildiğinde istenecek olan evraklar şu şekildedir:

 • Kimlik belgesi
 • Başvuru dilekçesi
 • 6 adet vesikalık fotoğraf

Engelli memur işe alım koşulunu taşıyan vatandaşlar devlet kurumlarında hangi görevlerde yer almaktadır?

Engelli devlet memurlarının yapmış olduğu işler engel oranlarına ve engel gruplarına göre farklılık göstermektedir. Bu konu ile alakalı Devlet Personel Başkanlığı nitelikli kod kılavuzu hazırlamıştır .Engelli vatandaşlar da bu kılavuz kapsamında yer alan niteliklerine göre engelli memur işe alım şartlarına uygun olarak kadrolara yerleştirilmektedir. Devlet kurumlarının ihtiyaçlarına göre bu kadrolar farklılık göstermektedir.

Atamalar adayların engel durumlarına ve mesleki yeterliklerinin uygunluklarına göre boş kadrolar dikkate alınarak yapılmaktadır. Adayların eğitim durumlarına cinsiyetlerine sahip oldukları sertifika ve yeterlilik belgelerine bakılarak kadro yerleştirilmesi gerçekleştirilmektedir.

Engelli vatandaşların emeklilikleri diğer devlet memurlarına göre daha erken verilmektedir. Engel oranlarına göre bu vatandaşlarımız 15 ila 18 yıl çalışma süresi sonunda emekli olabilmektedirler. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında hizmetli ,memur ,veri hazırlama ve kontrol İşletmeni, öğretmen ,mühendis müezzin gibi kadrolara engelli vatandaşlarımız da atanabilmektedir.

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Haberler

To Top